24 Mai – Vernisaj și lansarea proiectului „Viitorul Memoriei”

24 mai - Sinagoga Sion, str. Independenţei nr. 22, ora

– O arhivă bogată cu cărți și documente scrise de supraviețuitori și victime ale Holocaustului sau descendenții acestora, dintre care multe vor fi prezentate publicului pentru prima dată în acest context.

– Proiecții cu imagini de clădiri construite de evrei orădeni în prima parte a secolului XX.

Personalităţi marcante ale vieţii artistice ale Oradiei începutului de secol XX, Leon Alex, Tibor Ernő, József Biró, József Klein, Ernő Grünbaum şi Barát Móric şi-au încheiat destinul uman şi artistic în Holocaust.

Tibor Ernő a fost considerat de contemporanii săi pictorul Oradiei. Peisajele sale citadine, podurile de peste Criş, clădirile, stau mărturie şi astăzi despre frumuseţea şi dinamismului oraşului, iar portretele sale au pentru noi o puternică culoare evocatoare. Credea cu putere că arta poate contribui la atenuarea dezbinării.

Leon Alex a ales, prin lucrările sale expresioniste, activiste, să dea formă dramatismului, neliniştii, intuiţiei premonitorii a sfârşitului. De fapt climatul de nelinişte, angoasă, frământare este prezent în creaţia tuturor acestor artişti, fie că ne referim la modalitatea impresionistă sau postimpresionistă de manifestare la Barát Móric sau maniera geometrizată, aproape constructivistă a lui Ernő Grünbaum. Singurul întors din Holocaust a fost Paul Fux, cel care, în deceniile care au urmat războiului, a fost reprezentantul de seamă al avangardei orădene şi naţionale. 

– Proiecţie „Fragments of a Life/Fragmente dintr-o viață”, film de Olga Ștefan, imagine Miklos Klaus Rosza, montaj Gabi Basalici:

O lucrare video ce combină discuţii intime de familie, între Olga Ştefan şi bunica ei, Sorana Ursu (care are acum 92 de ani), cu materiale de arhivă, fotografii şi alte imagini din trecut sau din prezent, realizând un amestec de amintiri şi impresii care ilustrează şi contrazic deopotrivă faptele istorice.
Cu ajutorul mărturiilor personale ale Soranei Ursu, al carei tată a fost ucis în pogromul de la Iaşi, şi ale altor membri ai familiei, ce locuiesc acum în Israel şi în Statele Unite, fragmentele biografice sunt adunate într-o încercare disperată de a construi o naraţiune coerentă a vieţii, recunoscând prezentarea unei imagini incomplete a realităţii, maleabilitatea memoriei şi tragedia uitării, un element inerent al supravieţuirii. Povestea urmăreşte viaţa Soranei Ursu în anii războiului, evoluţia sa către comunism şi în cele din urmă deziluzia sa în timp ce explorează probleme legate de identitate, migraţie, dezlocuire şi apartenenţă.

– Proiecţie cu filmul „Iluziile mele”, concept Olga Ștefan în colaborare cu Vârsta4 și Ileana Szasz, imagine Miklos Klaus Rosza, Romulus Balazs și Olga Ștefan, montaj Ileana Szasz:

Poveştile personale ale rezidenţilor căminului Rosen ne poartă prin zonele şi spaţiile din cartierul evreiesc din Bucureşti, prin locurile unde au avut loc episoadele de violenţă antisemită în timpul pogromului din 1941, pe la casele unde au trăit povestitorii/toarele filmului şi la clădiri importante pentru viaţa comunităţii evreieşti. Aflăm despre condiţiile în care trăiau evreii din Bucureşti în timpul războiului, despre impactul legilor rasiale asupra situaţiei şi vieţii de zi cu zi a evreilor, și identitatea evreiască de după război.

Film produs pentru platforma transnațională de comemorare a Holocaustului din România și Republica Moldova, Viitorul Memoriei, 2017.

– „Laboratorul lui Mengele” și „Alles Dort Lassen” – instalații de Lazslo Ujvarossy:

Ambele lucrări amintesc de cei 24.396 de evrei deportați din Oradea la Auschwitz în mai 1944. Prima lucrare enumeră victimile în eprubete din sticlă, care au rol de complex memorial. Pe fundal se va auzi muzică de Krzysztof Penderecki, „Dies Irae – Oratorium ob memoriam in perniciei castris in Oświęcim (Auschwitz) necatorum inexstinguibilem reddendam / I. Lamentatio, II. Apocalypsis, III. Apotheosis”. A doua lucrare este compusă din trei printuri cu textul „Alles Dort Lassen“, poruncă ce le-a fost dată evreilor de către autorități la deportare și la intrarea în lagărul de exterminare Auschwitz.

Proiect produs pentru platforma transnațională de comemorare a Holocaustului din România și Republica Moldova, Viitorul Memoriei, 2017.

Galerie Foto